Kringle

 

n@Vonaportalen

Hjort

Ansvarleg red: Normund Svoen (leiar)                Webmaster: Ola Kringlen@Vonaportalen
Sist oppdatert: 05.05.14

Saker på denne sida omhandlar Instedalen Storvald. Storvaldet er eigen organisasjon med eige styre, økonomi, årsmøte etc. men medlemane er stort sett dei same som i ØNU.  Det er vedtatt at innkalling til årsmøta for Instedalen Storvald og ØNU skal sendast ut saman og at årsmøta skal arrangerast same dag.  Klikk på linkane under.

Tilbake til framsida