2010

Velkomen til Øvre Naustdal Utmarkslag si heimeside

Øvre Naustdal Utmarkslag (ØNU) – tidlegare Naustdal Jakt og Fiskelag sone 4 – har no fått eiga nettside som vi har fått lov å legge ut under Vonaportalen – ei etter kvart populær nettside for folk som ferdast i inste Naustedalen.  Ansvarleg for innhaldet på nettsida er leiar av laget Normund Svoen.  Ola Kringlen legg ut stoffet.   
Nettsida skal fungere som informasjonskjelde til medlemane og andre interesserte.  Klikk på hovudemna i venstre kolonne på hovudsida, så får du opp sakene. Aktuelle saker som blir lagt inn på nettsidene blir summarisk lagt inn– dei nyaste sakene øvst.
 

 

Ansvarleg red: Normund Svoen                                           Webmaster: Ola Kringlen@Vonaportalen

Øvre Naustdal Utmarkslag

 

Ansvarleg red: Normund Svoen (leiar)                Webmaster: Ola Kringlen@Vonaportalen
Om nettsida