Kringlen@Vonaportalen

Villrein

Ansvarleg red: Normund Svoen (leiar)                Webmaster: Ola Kringlen@Vonaportalen

Kontaktperson: Atle Fimland mob. 97153169

Øvre Naustdal utmarkslag sine medlemer har rettar i Førdefjella villreinområde.  Dokument som det finst linkar til under her omhandlar villreinsaker som vedkjem laget.

Tilbake til framsida

Sist oppdatert: 21.01.13