Instedalen storvald blei frå jaktåret 2019 slått saman med Øvre Naustdal Utmarkslag og er ei avdeling under Utmarkslaget.  Saker vedr hjorteforvaltninga inkludert løyver, rapportering (Sett og skutt) etc blir lagt ut her:  

https://www.kringlen.com/ny%20onu-underside-hjort

Alle hjortejegere i Storvaldet skal rapportere på "Sett og skutt" på nettet.  Kan lastast ned på ein app på smart-mobil eller pc.  

Viktig info blir sendt jakfeltleiarane i felles tekstmelding og på Utmarkslaget sine Facebook sider her: https://www.facebook.com/groups/536166676475053/  "

Sjå elles viktige dokument på lenkene under - spesielt siste nytt der årets oppdateringar ligg.  

Kontaktpersonar for hjorteforvaltninga i ØNU/Instedalen storvald er: 

Gudmund Eimhjellen mobil 48144765,      Anders Neset mobil 95198502,    Narve Fimland mobil 91640273

Siste nytt: