Instedalen storvald er frå jaktåret 2019 slått saman med Øvre Naustdal Utmarkslag og er ei avdeling under Utmarkslaget.  Saker vedr hjorteforvaltninga inkludert løyver, rapportering (Sett og skutt) etc blir lagt ut her:  http://kringlen.com/Subsites/ONU/Utval/Hjort/onu-underside-hjort.html

Alle hjortejegere i Storvaldet skal rapportere på "Sett og skutt" på nettet.  Kan lastast ned på ein app på smart-mobil (førebels kun android) men kan også brukast via pc på denne lenka https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login 

Gamal statistikk for det enkelte år ligg her:  

https://gammel.hjorteviltregisteret.no/Hjort/SettDyr/FelteDyr  .

Viktig info blir sendt jakfeltleiarane i felles tekstmelding og på Utmarkslaget sine Facebook sider her: https://www.facebook.com/groups/536166676475053/  "

Sjå elles viktige dokument på lenkene under. 
 

Kontaktpersonar for hjorteforvaltninga i Øvre Naustdal Utmarkslag er Gudmund Eimhjellen mobil 48144765 og Anders Neset mobil 95198502.  Gudmund skal kontaktast for kontroll av skrapdyr.

Skrapdyrvektene er som fylgjer: Hokalv: 20 kg - dyr skutt etter 10 oktober.  Hannkalv 22 kg - dyr skutt etter 10 oktober. Vaksne Hodyr: 40 kg. Vaksne Hanndyr: 42 kg ferdig slakta).

Vedrørande prøvetaking ifht skrapesjuke: Naustdal kommune er tatt ut av prøvetakingsprogrammet og det skal IKKJE takast prøver under hjortejakta i Naustdal 2019.For fallvilt er det som før : Dyr på 1 år og eldre skal det takast prøve av.